תקנון האתר

 1. האתר giditz.co.il בבעלותו של גדי גידיץ, משווק לציבור הגולשים עזרים לימודיים בתחום המתמטיקה המותאמים במיוחד למבנה בחינות הבגרות לפי משרד החינוך כגון ספרי הדרכה ולימוד וסרטוני וידאו.
 2. מטעמי נוחות תקנון האתר מנוסח בלשון נקבה אך פונה הן לגברים והן לנשים.
 3. על מנת לבצע רכישה יש להזין את פרטי המשתמשת בהתאם לנדרש בחלון הזנת הפרטים. הנהלת האתר מתחייבת לשמור על סודיות פרטי המשתמשת לרבות פרטי אמצעי תשלום.
 4. בשלב זה אתר החברה עושה שימוש בשרתי גוגל על מנת לאחסן את סרטוני הוידאו שהאתר מציע דרך יו טיוב ( you tube) לאחר השלמת הרכישה על ידי קבלת אישור תשלום דרך חברת הסליקה ישלח לגולשת קובץ אקסל למייל ו\או לווטסאפ המכיל את כל הקישורים (לינקים) בצורה מסודרת כך שכל קישור מפנה את הרוכשת לצפייה בסרטון דרך אתר יו טיוב בהתאם לסרטון הספציפי אותו בחרה. יובהר בזאת שעל הרוכשת להיות בעלת חשבון גוגל ולמסור את פרטי המייל המשויכים לחשבון זה בלבד שכן הצפייה בסרטונים מתאפשרת (זמנית עד ליצירת פלטפורמה מתאימה באתר אשר עליה עובדים כעת הנהלת האתר) רק לבעלי חשבון בחברת יו טיוב (המשויכת לחברת גוגל).
 5. בהמשך ובהתאם לדברים הנ”ל משום שקובץ הקישורים לסרטוני הלימוד בחבילת האונליין נשלח ידנית על ידי מפעילי האתר לרוכשת ,לאחר וידוא ביצוע התשלום, הקובץ יגיע אל הרוכשת בפרק זמן של עד 24 שעות מרגע העברת התשלום ולא באופן אוטומטי , הנהלת האתר תעדכן מיידית את הלקוחה בעת סיום עבודת הנהלת האתר על שינוי אופן העברת ההרשאה לצפייה בחבילת האונליין, כאשר זו תתבצע אוטומטית.

       לקוחה שאין לה חשבון מייל פעיל בחברת גוגל לא תוכל לרכוש את חבילות האונליין.

 1. רכישת חבילות אונליין המוצעים למכירה באתר, תאפשר לרוכשת המוצר ולה בלבד גישה חופשית מיום רכישתו ועד יום פקיעת תוקף המנוי לפי המנוי שבחרה ועליו שילמה ולאחר מכן לא תהיה לה כל גישה לתכניו.
  יובהר ויודגש כי הגישה היא לרוכשת המוצר ולשימושה האישי בלבד והרשאת הצפייה תינתן עבור חשבון המייל האישי של הרוכשת בחברת גוגל ורק לו , הצפייה בתכנים תעשה באופן הגון ובתום לב.
 2. מרגע ביצוע הרכישה לא תהיה כל אפשרות “להקפיא” את תקופת המנוי בשל אי שימוש מסיבה זו או אחרת, מועד פקיעת תוקף המנוי יהיה בהתאם לתקופה עליה שילמה הלקוחה בהתאם לאפשרויות המוצגות באתר.
 3. בכל מקרה של חוסר שביעות רצון או טעות לגבי אופי המוצר שנרכש להלן: “חבילת אונליין” לקוחה שרכשה חבילה כזו תהיה זכאית להחזר כספי מלא עד לפרק זמן של 24 שעות מרגע קבלת הרשאה לצפייה בקורס שרכשה , מעבר לפרק זמן זה לא ינתן החזר או זיכוי כספי.
 4. על המשתמשת לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את הנהלת האתר , ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידה.
 5. במקביל על הלקוחה להסכים למדיניות האתר youtube.com על מנת לרכוש ולצפות בסרטוני הוידאו.
 6. לידיעת האורחת, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והינה אסורה בהחלט.
 7. בעלי האתר אינו מתחייב כי לא תהיינה הפרעות בזמן השימוש באתר לרבות האטה, קצר בתקשורת , בעיות במסירת או קליטת נתונים הנגרמים בשל מעורבות צד שלישי או פגיעה באופן כלשהו בשרת אחסון האתר ובתשתית האינטרנט מסיבה שאין לבעלי האתר יד בה, כל זאת לרבות ובעיקר במידה של תקלה בשרתי גוגל ובאתר youtube.com ו\או משום הפרת תנאי השימוש באתר זה ו\או באתר youtube.com.
 8. הנהלת האתר לא חייבת לספק מענה או ליווי טכני ללקוחותיה. אם זאת ,הלקוחה מתבקשת, במידה של תקלה מכל סוג לפנות למייל [email protected] בבקשה ברורה על אופי התקלה והנהלת האתר תפעל על מנת לטפל בבעיה ולתקנה.
 9. הנהלת האתר לא תהיה אחראית על כל נזק שיגרם או עלול להיגרם עקב העברת פרטי לקוחותיה לצד שלישי כלשהו במידה וגורם עוין יהיה אשר יהיה כגון ‘פצחן’ או תוכנה זדונית כזו או אחרת ימשכו מידע מהאתר וזאת כמובן ללא הסכמה וללא ידיעת הנהלת האתר ו\או במקרה של מחדל המשתמשת העלול לפגוע באתר ו\או במקרה של הליך משפטי בינה ובין המשתמשת.
 10. על החומרים באתר הושקעה עבודה רבה לרבות סרטוני הוידאו, ספרי הלימוד, עיצוב האתר, תכני האתר, צילומים, תמונות, סימני מסחר (לוגו) ,טקסטים ו\או כל מידע אחר הקשור לאתר ועל תכניו בין אם מופיעים באתר זה או באתר com שהקישורים להם הועברו על ידי הנהלת האתר שם הם מאוחסנים . לפיכך כל זכויות הקניין הרוחני באתר ודרך גורם שלישי שאליו הגיעה הרוכשת על ידי הנהלת האתר (חברת גוגל) שייכות באופן בלעדי למפעילת האתר “גדי גידיץ מרכז לימוד מתמטיקה ופיזיקה” בכתובת giditz.co.il הגולשת לא תעשה שימוש כלשהו בחומרים אלה לרבות עיבוד חוזר של התכנים או חלקם, שיכפול, העתקה, הורדה, הקלטה, צילום ,עריכה לצרכיו של גורם אחר מאן דהוא, לצורך מסחרי או בכלל , לא עבור אף רכיב או מקטע כלשהו מהנ”ל, בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב ממפעילת האתר. בכל מחלוקת שתעלה בנושא זה יהיה שימוש בנתונים הרשומים בשרתי האחסון של האתר וישמשו כראייה בהליך משפטי בין הצדדים .
 11. כל משתמש באתר מתחייב לפצות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח,תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
 12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו, מחיריו וזמינותם של השירותים הניתנים בו , כל זאת בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

                                                  ספרי הלימוד

 1. המדריך לפתרון שאלה בבגרות 5 יח”ל במתמטיקה שאלון 581 : 472 עמודים של A4.
 2. המדריך לפתרון שאלה בגאומטריה לבגרות (4 ו 5 יח”ל) : 197 עמודים של A4.
 3. המדריך לפתרון בעיות תנועה והספק לבגרות 5 יח”ל במתמטיקה : 94 עמודים A5.
 1. הספרים שמציע האתר מגיעים באריזה מיוחדת המיועדת לשמור על הספרים עד לסניף הדואר ממנו ישלחו ליעדם בעזרת השירות של דואר ישראל ונמסרים לרשות הדואר פיזית בצורה הולמת תוך מתן תשומת לב מרבית לשלמותם. משלב זה והילך הנהלת האתר לא תהיה אחראית על כל נזק שיגרם לספרים על ידי דואר ישראל ו\או כל גורם שלישי נזק שיעורר את התנגדות הלקוחה לקבלם ולא ינתן פיצוי כספי במצב זה.
 2. התשלום עבור הספרים כולל משלוח לנקודת איסוף הקרובה לביתך בהתאם לפרטים שמסרת בעת הרכישה ולא יעלה על 10 ימי עסקים מרגע השלמת הרכישה.
 3. יש באפשרות הלקוחה לבקש שהספרים יגיעו במשלוח עם שליח עד ביתה וזאת בתוספת תשלום של 24.90 שח .
 4. כמו כן לא ינתן פיצוי כספי עבור עיכוב במסירת הספרים הנגרם בשל תקלה במערכת הדואר, שביתה , או כל מצב שלא בשגרה או מצב חירום כזה או אחר שאין להנהלת האתר שליטה עליו.
שלב 1: פרטים 50%

טופס הזמנה

יש למלא את הפרטים מטה:

מיד לאחר מילוי הטופס תועבר לדף מאובטח בהצפנת SSL 2048bit בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.
שלב 1: פרטים 50%

טופס מילוי פרטים

יש למלא את הפרטים מטה:

שלב 1: פרטים 50%

טופס הזמנה

יש למלא את הפרטים מטה:

מיד לאחר מילוי הטופס תועבר לדף מאובטח בהצפנת SSL 2048bit בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.